Welkom op de website van de vereniging SPOOR Brugge

Het letterwoord SPOOR Brugge, staat voor Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge.

De vereniging wil, in samenwerking met de welzijn- en onderwijssector, zijn steentje bijdragen om kinderen en jongeren maximale kansen te geven bij hun ontwikkeling.

Dit willen we enerzijds realiseren door ouders en opvoeders de nodige ondersteuning te bieden bij het omgaan met de ontwikkeling van hun kinderen.
Anderzijds willen we kinderen en jongeren die het moeilijk hebben zelf bereiken en ondersteunen. We willen hen onder andere begeleiden tijdens hun schoolloopbaan. Want problemen voorkomen (of indien nodig vroegtijdig aanpakken) is nog steeds veel beter, dan ze later te moeten oplossen.

De vereniging biedt hiervoor volgende projecten aan:

’t Scharnier, studieondersteuning aan huis bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen;
Blink!, ondersteuning van jongeren met ernstige leerproblemen en moeilijkheden bij het schoollopen;
Netwerk Leerrecht biedt jongeren de mogelijkheid om zijn/haar schoolloopbaan tijdelijk los te laten om via een alternatief leertraject opnieuw vertrouwen te winnen;
De Opvoedingswinkel regio Brugge, is er voor iedereen met vragen over het opvoeden van kinderen en jongeren.

Het Loket Kinderopvang helpt gezinnen in hun zoektocht naar Kinderopvang in Brugge en Oostkamp

en Buurtsport, zij bieden laagdrempelige en buurtgerichte sport- en bewegingsactiviteiten.

Voor alle vragen rond vereniging SPOOR kan je terecht bij Laurens Debonne: Laurens.debonne@spoorbrugge.be 0477 33 12 30

Studieondersteuning aan huis bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen in de regio Brugge - Blankenberge.

De Opvoedingswinkel regio Brugge is er voor iedereen met vragen over het opvoeden van kinderen en jongeren.

Buurtsport organiseert laagdrempelige sportactiviteiten in verschillende Brugse wijken.