Blink!

Werking

Blink is de aanbieder van Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT) voor het secundair onderwijs in Brugge en de Oostkust. Ons doel het is voorkomen van schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs. Dat doen we door jongeren, klassen en schoolteams te begeleiden en ondersteunen.

Je kan bij ons terecht voor individuele trajecten, groepstrajecten, klastrajecten en ondersteuning van leerkrachten en schoolteams.

Wij werken na aanmelding van het CLB.

Aanbod

NAFT, dat zijn trajecten op maat. De diverse mogelijkheden om zo’n traject in te richten, lees je hieronder. We kijken altijd samen met de leerling en zijn of haar context, de school en het CLB wat het beste antwoord is op de vraag.

Individuele leerlingen

Individuele leerlingen, die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben, kunnen kortdurend bij Blink! terecht voor begeleidingsmomenten. Deze vinden plaats tijdens de schooluren. Vooraf een traject vindt er steeds een intakegesprek plaats om jouw hulpvraag te kennen en om na te gaan of Blink! iets voor jou is. Op deze manier gaan we na of onze mogelijkheden tegemoet komen aan de hulpvraag. Wanneer de begeleidingsmomenten achter de rug zijn, organiseren we nog een afrondend gesprek. 

Boost

  • Voor een groepje van 4 jongeren die niet deelnemen aan de examens
  • De focus ligt op kwaliteiten, interesses, talenten…
  • Er wordt gestart met een tweedaagse op donderdag en vrijdag.  Daarna 1 week halve dagen (enkel in de voormiddag).
  • 2 keer per jaar: Voor de kerstvakantie en voor de zomervakantie

Herstellend werken

Een neutrale moderator van Blink! kan bij duidelijke conflicten herstelgerichte gesprekken aangaan met de betrokken personen. Hierbij wordt gestreefd naar het verwoordbaar maken van gevoelens, herwinnen van eigen krachten, zelfreflectie en het uitspreken van engagementen om verder te kunnen na het conflict.

Klasgroepen

Tijdens het werken met klasgroepen maken we het volgende onderscheid:

  • Versterkende momenten voor klassen waarbij de les niet vlot verloopt en/ of er onderlinge spanningen zijn.
  • Verbindende klasdag (éénmalig) voor het creëren van een positief klasklimaat.

In overleg bespreken we waar jouw klas mee gebaat kan zijn.

Leerkrachten, teams & scholen

Blink! ondersteunt ten slotte ook leerkrachten, teams en scholen in hun omgang met jongeren en bij het creëren van een verbindend leer- en leefklimaat. 

Onze medewerkers

Katrien Pintelon – Jongerenbegeleider  

 0470 12 54 79
katrien.pintelon@blinkbrugge.be
Gudrun Timmerman – Jongerenbegeleider  

 0470 12 54 81
gudrun.timmerman@blinkbrugge.be
Geert Vercruyce – Jongerenbegeleider  

 0473 71 69 21
geert.vercruyce@blinkbrugge.be
Niels Lammertyn – Jongerenbegeleider  

 0470 12 54 80
niels.lammertyn@blinkbrugge.be
Katrien Van Dycke – Jongerenbegeleider  

 0473 71 69 21
katrien.vandycke@blinkbrugge.be
Tina Van Kerschaver – Jongerenbegeleider  

 0471 95 03 38
tina.vankerschaver@blinkbrugge.be
Laurens Debonne – Coördinator SPOOR  

 0477 33 12 30
laurens.debonne@spoorbrugge.be
Annelies Mulier – Projectmedewerker

 0470 66 55 35
Annelies.Mulier@blinkbrugge.be

Deel deze pagina

Contactinformatie