Blink!

Werking

Blink is de aanbieder van Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT) voor het secundair onderwijs in Brugge en de Oostkust. Ons doel het is voorkomen van schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs. Dat doen we door jongeren, klassen en schoolteams te begeleiden en ondersteunen.

Je kan bij ons terecht voor individuele trajecten, korte groepstrajecten, herstelgesprekken, klastrajecten, ondersteuning van leerkrachten en leden van het schoolteam.

 

Wij werken na aanmelding door het CLB. 

Aanbod

NAFT, dat zijn trajecten op maat. De diverse mogelijkheden om zo’n traject in te richten, lees je hieronder. We kijken altijd samen met de leerling en zijn of haar context, de school en het CLB wat het beste antwoord is op de vraag.

Individuele leerlingen

Individuele leerlingen, die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben, kunnen kortdurend bij Blink! terecht voor begeleidingsmomenten. Deze vinden plaats tijdens de schooluren. Voorafgaand aan een traject vindt er steeds een intakegesprek plaats om de hulpvraag te verduidelijken. Op deze manier gaan we na of onze mogelijkheden tegemoet komen aan de vraag. Wanneer de begeleidingsmomenten achter de rug zijn, organiseren we een afrondend gesprek.

Groepstrajecten

Naast individuele begeleidingen bieden we ook enkele korte groepstrajecten aan met verschillende doelstellingen:

  • Blink Bèire Bezig biedt wekelijks een dag zinvolle dagbesteding aan, voor jongeren die nood hebben aan een rustmoment op school of moeilijk op school raken.
  • In Progress is een traject van vijf momenten waarin we jongeren in kleine groep willen versterken in veerkracht en weerbaarheid.
  • We bieden ook een aantal 2-daagses aan op verplaatsing voor jongeren vanaf 15 jaar, die willen werken aan meer zelfvertrouwen. 

Meer info over deze werkingen in de flyers hiernaast.

Herstellend werken

Een neutrale moderator van Blink! kan bij duidelijke conflicten herstelgerichte gesprekken aangaan met de betrokken personen. Hierbij wordt gestreefd naar het kunnen verwoorden van gevoelens, herwinnen van eigen krachten, zelfreflectie en het uitspreken van engagementen om verder te kunnen na het conflict.

Klasgroepen

Tijdens het werken met klasgroepen maken we het volgende onderscheid:

  • Versterkende en verbindende momenten voor klassen waarbij de les niet vlot verloopt en/ of er onderlinge spanningen zijn.
  • Verbindende klasdag (éénmalig) voor het creëren van een positief klasklimaat.

In overleg bespreken we waar jouw klas mee gebaat kan zijn.

Leerkrachten, teams & scholen

Blink! ondersteunt ten slotte ook leerkrachten, teams en scholen in hun omgang met jongeren en bij het creëren van een verbindend leer- en leefklimaat. 

 

 

Onze medewerkers

Katrien Pintelon – Jongerenbegeleider  

 0470 12 54 79
katrien.pintelon@blinkbrugge.be
Gudrun Timmerman – Jongerenbegeleider  

 0470 12 54 81
gudrun.timmerman@blinkbrugge.be
Geert Vercruyce – Jongerenbegeleider  

 0473 71 69 21
geert.vercruyce@blinkbrugge.be
Tina Van Kerschaver – Jongerenbegeleider  

 0471 95 03 38
tina.vankerschaver@blinkbrugge.be
Laurens Debonne – Coördinator SPOOR  

laurens.debonne@spoorbrugge.be
Annelies Mulier – Jongerenbegeleider

 0470 66 55 35
Annelies.Mulier@blinkbrugge.be

Deel deze pagina