Blink!

Werking

Blink is de aanbieder van Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT) voor het secundair onderwijs in Brugge en de Oostkust. Ons doel het is voorkomen van schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs. Dat doen we door jongeren, klassen en schoolteams te begeleiden en ondersteunen.

 

Je kan bij ons terecht voor individuele trajecten, korte groepstrajecten, herstelgesprekken, klastrajecten, ondersteuning van leerkrachten/leden schoolteam.

Wij werken na aanmelding van het CLB.

Aanbod

NAFT, dat zijn trajecten op maat. De diverse mogelijkheden om zo’n traject in te richten, lees je hieronder. We kijken altijd samen met de leerling en zijn of haar context, de school en het CLB wat het beste antwoord is op de vraag.

Individuele leerlingen

Individuele leerlingen, die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben, kunnen kortdurend bij Blink! terecht voor begeleidingsmomenten. Deze vinden plaats tijdens de schooluren. Vooraf een traject vindt er steeds een intakegesprek plaats om jouw hulpvraag te kennen en om na te gaan of Blink! iets voor jou is. Op deze manier gaan we na of onze mogelijkheden tegemoet komen aan de hulpvraag. Wanneer de begeleidingsmomenten achter de rug zijn, organiseren we nog een afrondend gesprek. 

Boost

Boost is een groepstraject voor maximum 4 jongeren. Dit traject wordt georganiseerd als er voldoende deelnemers zijn en bestaat uit één volle dag en 5 halve dagen, verspreid over 3 weken. De focus van het traject ligt op kwaliteiten, communicatie en rust bieden.  

Herstellend werken

Een neutrale moderator van Blink! kan bij duidelijke conflicten herstelgerichte gesprekken aangaan met de betrokken personen. Hierbij wordt gestreefd naar het verwoordbaar maken van gevoelens, herwinnen van eigen krachten, zelfreflectie en het uitspreken van engagementen om verder te kunnen na het conflict.

Klasgroepen

Tijdens het werken met klasgroepen maken we het volgende onderscheid:

  • Versterkende momenten voor klassen waarbij de les niet vlot verloopt en/ of er onderlinge spanningen zijn.
  • Verbindende klasdag (éénmalig) voor het creëren van een positief klasklimaat.

In overleg bespreken we waar jouw klas mee gebaat kan zijn.

Leerkrachten, teams & scholen

Blink! ondersteunt ten slotte ook leerkrachten, teams en scholen in hun omgang met jongeren en bij het creëren van een verbindend leer- en leefklimaat. 

Onze medewerkers

Katrien Pintelon – Jongerenbegeleider  

 0470 12 54 79
katrien.pintelon@blinkbrugge.be
Gudrun Timmerman – Jongerenbegeleider  

 0470 12 54 81
gudrun.timmerman@blinkbrugge.be
Geert Vercruyce – Jongerenbegeleider  

 0473 71 69 21
geert.vercruyce@blinkbrugge.be
Tina Van Kerschaver – Jongerenbegeleider  

 0471 95 03 38
tina.vankerschaver@blinkbrugge.be
Laurens Debonne – Coördinator SPOOR  

laurens.debonne@spoorbrugge.be
Annelies Mulier – Jongerenbegeleider

 0470 66 55 35
Annelies.Mulier@blinkbrugge.be

Deel deze pagina

Contactinformatie