Blink!

Werking

Blink is de aanbieder van Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT) voor het secundair onderwijs in Brugge en de Oostkust. Ons doel het is voorkomen van schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs. Dat doen we door jongeren, klassen en schoolteams te begeleiden en ondersteunen.

Je kan bij ons terecht voor individuele trajecten, groepstrajecten, klastrajecten en ondersteuning van leerkrachten en schoolteams.

Wij werken na aanmelding van het CLB.

Aanbod

NAFT, dat zijn trajecten op maat. De diverse mogelijkheden om zo’n traject in te richten, lees je hieronder. We kijken altijd samen met de leerling en zijn of haar context, de school en het CLB wat het beste antwoord is op de vraag.

Individuele leerlingen

Individuele leerlingen, die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben, kunnen kortdurend bij Blink! terecht voor begeleidingsmomenten. Deze vinden plaats tijdens de schooluren. Vooraf een traject vindt er steeds een intakegesprek plaats om jouw hulpvraag te kennen en om na te gaan of Blink! iets voor jou is. Op deze manier gaan we na of onze mogelijkheden tegemoet komen aan de hulpvraag. Wanneer de begeleidingsmomenten achter de rug zijn, organiseren we nog een afrondend gesprek. 

In kleine groep

Blink! begeleidt tevens leerlingen (uit diverse scholen) die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben in kleine groep. Deze gaan door op vaste momenten tijdens de schooluren en duren 2,5 week.
De instapmomenten voor schooljaar 2018 - 2019 zijn:

  • Groep 1 - 12 november 2018 
  • Groep 2 - 21 januari 2019
  • Groep 3 - 6 mei 2019
  • Groep 4 - 13 juni

Samen kunnen we telefonisch altijd jouw hulpvraag bespreken. Een aanmelding is echter pas definitief na het invullen en terug opsturen van het aanmeldingsformulier. De volgorde van aanmelding wordt bepaald door de datum waarop het aanmeldingsformulier bij ons binnen komt. 

Na het ontvangen van het aanmeldingsformulier wordt een intakegesprek gepland. Deze gaan door tijdens de onderstaande weken. In de daaropvolgende week krijg je te horen of je in het project kunt instappen.

  • Groep 1 - 15/10 tot 19/10 en 22/10 tot 26/10
  • Groep 2 - 17/12 tot 21/12 en 7/01 tot 11/01
  • Groep 3 - 01/04 tot 05/04 en 22/04 tot 26/04
  • Groep 4 - 27/05 tot 31/05 en 03/06 tot 07/06

Een traject wordt afgerond met een eindbespreking en (indien gewenst) enkele nazorgmomenten.

Herstellend werken

Een neutrale moderator van Blink! kan bij duidelijke conflicten herstelgerichte gesprekken aangaan met de betrokken personen. Hierbij wordt gestreefd naar het verwoordbaar maken van gevoelens, herwinnen van eigen krachten, zelfreflectie en het uitspreken van engagementen om verder te kunnen na het conflict.

Klasgroepen

Tijdens het werken met klasgroepen maken we het volgende onderscheid:

  • Versterkende momenten voor klassen waarbij de les niet vlot verloopt en/ of er onderlinge spanningen zijn.
  • Verbindende klasdag (éénmalig) voor het creëren van een positief klasklimaat.

In overleg bespreken we waar jouw klas mee gebaat kan zijn.

Leerkrachten, teams & scholen

Blink! ondersteunt ten slotte ook leerkrachten, teams en scholen in hun omgang met jongeren en bij het creëren van een verbindend leer- en leefklimaat. 

Onze medewerkers

Katrien Pintelon – Jongerenbegeleider  

 0484 27 46 28
katrien.pintelon@blinkbrugge.be
Gudrun Timmerman – Jongerenbegeleider  

 0473 71 69 21
gudrun.timmerman@blinkbrugge.be
Marieke Desloovere – Jongerenbegeleider  

 0473 71 69 21
marieke.desloovere@blinkbrugge.be
Katrien Van Dycke – Jongerenbegeleider  

 0473 71 69 21
katrien.vandycke@blinkbrugge.be
Tina Van Kerschaver – Jongerenbegeleider  

 0471 95 03 38
tina.vankerschaver@blinkbrugge.be
Laurens Debonne – Coördinator SPOOR  

 0477 33 12 30
laurens.debonne@spoorbrugge.be
Annelies Mulier – Projectmedewerker

 0470 66 55 35
Annelies.Mulier@blinkbrugge.be

Deel deze pagina

Contactinformatie