Netwerk Leerrecht

Werking

Jongeren die om verschillende redenen geen aansluiting met het reguliere onderwijs meer vinden kunnen beroep doen op het Netwerk Leerrecht. Leerrecht biedt de jongere de mogelijkheid om zijn/haar schoolloopbaan tijdelijk los te laten. Door het vinden van een alternatief leertraject kan de jongere engagementen opnemen, succeservaringen opdoen en opnieuw vertrouwen te winnen.

Voor wie

Leerrecht is er voor jongeren die geen of een beperkt schools perspectief hebben. Jongeren uit alle onderwijsvormen van het secundair onderwijs arrondissement Brugge, die voldoende motivatie hebben voor een alternatief leertraject.

Aanbod

Vanuit de visie leerrecht ≠ schoolplicht, zoekt het Netwerk samen de jongere naar een alternatief leertraject, gericht op leren en ontwikkeling:

  • samen met de jongere heraansluiting zoeken bij het reguliere onderwijs, vanuit een rondetafelgesprek met alle betrokken personen uit de context van de jongere

EN/OF

  • het zoeken van een geschikte (tijdelijke) leerplek waar de jongere kan leren en zich kan ontwikkelen vanuit zijn/haar interesse

Leerplek

Het Netwerk Leerrecht werkt samen met bedrijven en organisaties die een alternatieve leerplek willen bieden aan jongeren. Het Netwerk zoekt een goed match jongere – leerplek, met aandacht voor de leerkansen van de jongere enerzijds en de noden en visies van de leerplekken zelf.

Wenst jouw organisatie een leerplek aan te bieden aan een jongere? Neem contact op met Tina Van Kerschaver

Aanmelding

Het CLB meldt aan bij het Netwerk Leerrecht.

Neem contact met de CLB-medewerker van de huidige of de laatste school van inschrijving.

Deel deze pagina

Contactinformatie

Contactpersoon

Tina Van Kerschaver – Contactpersoon 

0471 95 03 38
Tina.VanKerschaver@BlinkBrugge.be
Annelies Mulier – Contactpersoon

0470 66 55 35
Annelies.Mulier@blinkbrugge.be