Leerlingen lager onderwijs kunnen gratis zomerklassen volgen

18
jun
2020

Stad Brugge organiseert samen met de Hogeschool Howest en de TOL – het expertisecentrum rond leren – gratis zomerklassen voor leerlingen van het lager onderwijs onder de naam “Leerkamp”.

We trappen een open deur in wanneer we zeggen dat de coronacrisis een enorme impact heeft gehad – en nog steeds heeft – op kinderen en jongeren. Sommigen hebben een leerachterstand opgelopen, en bij anderen is de kloof die er al was nog groter geworden. En dan is er nog een derde groep: de kinderen en jongeren die de scholen de voorbije maanden onvoldoende hebben kunnen bereiken.

“Het risico bestaat dat deze gezondheidscrisis ook een kansencrisis wordt,” zegt schepen van Onderwijs Ann Soete. “Dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom gaan we ook in Brugge ‘Zomerscholen’ organiseren. Zomerscholen zijn ideaal om de leerachterstand zo veel mogelijk weg te werken. Zo kunnen we ervoor zorgen dat straks iedereen met gelijke kansen aan het nieuwe schooljaar kan beginnen. De leerkampen combineren leren met meer ontspannende activiteiten – die op hun manier ook educatief zijn.”

Pablo Annys, schepen van Flankerend Onderwijsbeleid: “Er wordt gewerkt met een traject op maat. Dat wil zeggen dat er eerst voor elk kind bekeken wordt welke leernoden het precies heeft. De lessen worden gegeven door de studenten van de Lerarenopleiding van Hogeschool Howest Brugge, ondersteund door de TOL en docenten van Howest Brugge. De TOL is het expertisecentrum rond leren in Brugge. Hun medewerkers ondersteunen de leerlingen van de zomerklas, zodat er op maat en individueel gewerkt wordt.”

De zomerklassen zijn gratis voor iedereen. Bij inschrijving betaalt men een borg van 50 euro, maar die krijgt men terug als de leerling elke dag aanwezig is.

De zomerklassen vinden plaats van 17 tot en met 28 augustus 2020 op verschillende locaties in de binnenstad (Kunsthumaniora Arsenaalstraat, Campus Howest St. Jorisstraat). Bij inschrijving wordt duidelijk meegegeven waar elke klas zal plaatsvinden.

“Door de coronacrisis konden verschillende studenten van de Lerarenopleiding van Howest hun stage niet afwerken. Zij engageren zich nu voor de zomerklassen,” zegt Pablo Annys. “Zij worden begeleid door de docenten van Howest. Het is een win-win-situatie voor de Brugse leerlingen en deze studenten.”

“Alle Brugse basisscholen krijgen in de loop van volgende week folders om uit te delen aan alle leerlingen. Zo kan iedereen met gelijke kansen aan het nieuwe schooljaar beginnen,” besluit Ann Soete.


Info en inschrijvingen
:
www.tol.be
0491 61 03 36 

Download hier de flyer.

Deel deze pagina