School- en studietoelage

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage. 

De vroegere school - en studietoelagen (voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) werden vanaf schooljaar 2019-2020 geïntegreerd in het Groeipakket. Gezinnen met kinderen in kleuter/lager/secundair onderwijs zullen hun school – en studietoelage niet meer zelf moeten aanvragen. Dit verloopt voortaan automatisch via hun kinderbijslagfonds. De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.

Huis van het Kind Brugge helpt ouders met een digitale aanvraag voor het hoger onderwijs en bij andere moeilijkheden/onduidelijkheden. 

Voorwaarden

  • Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld
  • Schoollopen in een erkende school
  • Kind dient voldoende aanwezig te zijn op school
  • Inkomsten mogen niet te hoog zijn

 

Meebrengen

  • Identiteitskaart van de student of een kopie ervan
  • Bankrekeningnummer van de student of van de ouder
  • Schriftelijke toestemming van de student dat de aanvraag in zijn of haar naam mag gebeuren
  • E-mailadres van de student en/of de ouder
  • Huurcontract van het studentenkot (indien van toepassing)

Deel deze pagina

Contactinformatie